Bi sắt carbon thấp

International Equivalent:

  • International Equivalent:
  • 1010, S10C, DC01, 1.0330, C10C, 1.0214
 To Share:
Đặt hàng ngay

Mô tả

Bi bề mặt casehardened và lõi độ cứng thấp. Đặc tính tốt của độ cứng bề mặt, khả năng chống ăn mòn , từ tính thấp

Quy cách đóng gói:

Thông tin liên hệ tư vấn