Bi xe đạp

  • International Equivalent:
  • AISI 1010  S10C, DC01, 1.0330, C10C, 1.0214
 To Share:
Đặt hàng ngay

Mô tả

Bi  thép xe đạp được sử dụng trong xe đạp luôn có hai loại vật liệu: thép chrome và thép carbon.

Quy cách đóng gói:

Thông tin liên hệ tư vấn