Bi sắt carbon cao

International Equivalent:
1084, SWRH82A, SWRH82B, C86D, 1.0616

 To Share:
Đặt hàng ngay

Mô tả

Các viên bi loại này có sự cải tiến được làm cứng đến HRC60 phút và sẽ chịu tải cao hơn và cung cấp tuổi thọ lâu hơn so với các viên bi được làm cứng khác.

Quy cách đóng gói:

Thông tin liên hệ tư vấn