Bi mạ màu

Mô tả

Bình An cũng phân phối các vật liệu đặc biệt khác như bóng đồng, bóng tráng và bóng thép oxit đen, vv Những viên bi vật liệu này được sản xuất theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Bình An đã cam kết phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Quy cách đóng gói:

Thông tin liên hệ tư vấn